Psychosomatische klachten

Psychosomatische klachten zijn een combinatie van een lichamelijke gevoeligheid, versterkt door psychologische factoren. Psyche staat voor geest daar waar gedachten, gedrag, emoties en sociale invloeden zijn opgeslagen. En soma betekend voor het lichaam. Eigenlijk kunnen we zeggen je geest maakt je lichaam ziek. Er zijn dus verschillende lichamelijke ziektes die door stress of andere psychologische factoren getriggerd kunnen worden. Wanneer psychische klachten geuit worden als lichamelijke symptomen, spreken we van somatisatie.

Zo kunnen emoties, stress, angst, depressie en negatieve, belemmerende overtuigingen zorgen voor (chronische) pijn, (chronische) vermoeidheid, gewrichtsklachten en zelfs uitvalverschijnselen en andere klachten veroorzaken. Psychosomatische klachten zijn dus een gevolg van psychologische invloeden, die de lichamelijke gevoeligheid versterken. Deze combinatie zal vervolgens leiden tot symptomen en klachten van pijn. De symptomen en de soort klachten verschillen per persoon. Ze kunnen op een plaats in het lichaam optreden maar ook op verschillende plaatsen tegelijk.

Geest en lichaam is een

In het verleden werd gezegd dat de geest en het lichaam als twee afzonderlijke systemen werkten. Vandaag de dag is men ervan overtuigd dat deze twee elkaar juist beïnvloeden. Het lichaam en geest zijn dus niet meer van elkaar te scheiden. Zowel de medische wereld als de psychologische wereld geven aan dat lichamelijke pijn soms een teken kan zijn van een psychologisch probleem. Zo kan lichamelijke pijn psychologische problemen veroorzaken en versterken zoals depressie of angst. Het omgekeerde is ook mogelijk. Pijn is een vaak voorkomende uiting van deze link tussen lichaam en geest. Zo kunnen onverwerkte emoties vanwege het verlies van een dierbare, langdurige stress door werkdruk, aanhoudende spanning door relatieproblemen, angsten en trauma’s je dusdanig uit balans brengen. En uiteindelijk een weerslag hebben op je fysieke gezondheid.

Psychosomatische klachten komen steeds vaker voor

Psychosomatische klachten lijken steeds vaker voor te komen. Je hoort steeds vaker dat er geen zuivere lichamelijke oorzaak gevonden kan worden voor de lichamelijke pijn die je buur, je partner, familieleden, vrienden, kennissen en mensen in je omgeving ervaren. Soms kan iemand ook dermate ernstige lichamelijke klachten krijgen dat normaal functioneren niet meer goed mogelijk is door bijvoorbeeld pijn of vermoeidheid. Daarom zoeken deze mensen vaak een ‘second opinion’ en hopen dat deze artsen wel een oorzaak vinden. Zelfs bij deze ‘second opinion’ krijgen mensen vaak te horen dat de artsen geen duidelijk antwoord kunnen formuleren. In dat geval kan er sprake zijn van psychosomatische klachten. De klachten zijn er echt, ze zijn niet ingebeeld of verzonnen!

Wanneer je maar door blijft hollen en niet luistert naar je lichaam, wanneer zij seintjes geeft. Komt er een moment dat jouw lichaam het niet meer aan kan. Je krijgt dan te maken met uiteenlopende psychosomatische klachten door overbelasting van je psyche.

Tips voor de omgeving bij psychosomatische klachten

  • Neem altijd de klachten serieus; degene in je omgeving ervaart echt klachten.
  • Blijf met elkaar praten over de klachten en vraag hoe je iemand kan helpen.
  • Probeer samen een evenwicht te vinden tussen rusten en activiteiten.
  • Blijf samen kritisch op interacties die de klachten in stand kunnen houden.
  • Zorg dat je zelf ook iemand hebt om mee te praten.