Wat zijn overtuigingen?

De richting en de kwaliteit van je leven komen voort uit je overtuigingen. Dit zijn je gedachten, je handelingen en jouw verwachtingen. Zij zijn allemaal gebaseerd op je overtuigingen en geven iemand kracht of kunnen juist iemand beperken in zijn doen of laten. Wil je tot de kern te komen, waarom zaken zijn voor jou zoals ze zijn. Dien je dus diep te graven in de overtuigingen die jij gebruikt om je leven vorm te geven.

Overtuigingen bepalen wij op basis als een oorzaak van een ervaring. Dus wat wij als ‘de waarheid’ zien en welke betekenis wij daaraan geven. Zo heeft iedereen een eigen waarheid, deze is gebaseerd op datgene wat iemand heeft meegemaakt en welke betekenis hij hieraan heeft gegeven. Dit betekend dat ‘de waarheid’ niet bestaat. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Overtuigingen zijn diep geworteld in de waarden van mensen, ze zijn zeer bepalend en sturen het gedrag aan.

Beperkte en opbouwende overtuigingen

Er zijn beperkende en opbouwende overtuigingen. Door beperkende overtuigingen kijk je met een negatieve bril naar jezelf en de wereld om je heen. Vaak heb je deze overtuigingen al als kind van huis uit meegekregen: je weet niet beter, zo ben ik nu eenmaal! Het zijn automatische gedachten die ons leven sturen. Beperkingen opleggen en ons zelfs verlammen in ons doen en laten.

Opbouwende overtuigingen echter geven je energie en helpen je een leven te leiden met meer mogelijkheden. Zij geven ons namelijk vrijheid, het scheppen van ruimte. Bieden keuzes en het creëren van mogelijkheden. Deze overtuigingen hebben een sturende en stimulerende werking. De beste manier om te ontdekken waartoe je echt in staat bent is er vanuit te gaan, te geloven dat je ertoe in staat bent.

Voorbeelden van beperkende overtuigingen

  • Ik moet goed voor anderen zorgen
  • Dat lukt mij nooit
  • Mijn manier is voor iedereen het beste
  • Ik ben altijd zo onzeker

Voorbeelden van opbouwende overtuigingen

  • Ik mag mijn eigen grenzen aangeven
  • Ik geef niet op, want ik wil het
  • Iedereen mag zelf zijn werkwijze bepalen
  • Ik red mij wel

 

Tijd voor loslaten

Het is niet gemakkelijk om overtuigingen die je een leven lang gehanteerd hebt, zomaar los te laten en om te zetten naar nieuwe overtuigingen. Een goede manier om je daarbij te helpen is, jezelf af te vragen wat  kost deze overtuigingen mij als ik het vast hou en wat oplevert het mij op wanneer ik het loslaat.

Je bent nu zo ver dat je verstandelijk beredeneerd hebt, wat het je oplevert als je ‘oude’ overtuiging los laat. Je hebt een mooie, nieuwe, opbouwende overtuiging geformuleerd. Nu is het de kunst dit ook als ‘gevoel’ je eigen te maken. Wanneer je bijvoorbeeld je gedrag wilt veranderen of verbeteren, kan het zinvol zijn te onderzoeken welke overtuigingen je hierover hebt. Je overtuigingen bepalen hoe je filtert: ze bepalen je weglatingen, vervormingen en generalisaties.

Tot slot

Het mag duidelijk zijn dat beperkende overtuigingen, ons leven moeilijker maken dan nodig is. In elk coachingstraject komen overtuigingen aanbod. Het is namelijk zo dat vaak mensen niet beseffen dat men ‘last’ heeft van dit soort overtuigingen. Belangrijk is dat tijdens een gesprek duidelijk wordt welk(e) beperkende overtuigen de cliënt heeft. Het is de bedoeling dat deze beperkende overtuiging worden omgebogen naar een opbouwende overtuiging.

Bij een Therapeutisch Mediumschap & Trance Healing consult kunnen wij samen kijken waar jouw overtuiging is ontstaan. In dit leven of in een vorig leven. Hiermee kunnen wij op een diepere niveau belemmerende overtuigingen gemakkelijk ombuigen naar een opbouwende positieve overtuiging.