Minimale beïnvloeding

NIVEA betekent Niet Invullen Voor Een Ander. Dit is tijdens een therapeutisch mediumschap & trance healing consult enorm van belang. De therapeut (het medium) dient zuiver te werken.
Het is namelijk niet de bedoeling dat hij of zij een oordeel gaat vellen. Of een eigen invulling geeft aan wat er tijdens het consult naar voren is gekomen. Het is dus belangrijk dat de waarnemingen zuiver worden waargenomen zonder enige beïnvloeding van de therapeut (het medium). Waardoor er geen beïnvloeding plaatsvindt. Dit houdt in dat de boodschap zuiver is en goed doorgegeven wordt aan de cliënt.

Daarnaast is het eigenlijk voor iedereen van belang in het dagelijkse leven om niet te oordelen over iemand anders. Je weet immers, nooit het hele verhaal van een ander. Gedrag is immers een uiting van een veel dieper liggende oorzaak.