Energieveld

Een aura is een energieveld rond om ons heen. Ieder levend wezen zoals mensen, dieren, planten en bomen hebben een aura. Maar ook materiële dingen hebben een aura zoals een gebouw, een huis, een bank of een kast heeft een aura. Je kunt het zien als een soort tweede lichaam om het fysieke lichaam heen. Het is wel zo dat de aura van mensen dynamischer is dan die van dieren of planten. De aura zelf is opgebouwd uit meerdere lagen. Zij wordt gevoed door onze chakra’s. Samen vormen ze het energieveld.

Wat vele mensen niet beseffen is dat de aura is heel belangrijk voor onze gezondheid. De Aura weerspiegelt namelijk je huidige gemoedstoestand en de staat waarin je geest én je lichaam zicht bevindt. Emoties en je gedachten hebben hier dus veel invloed op. Aura’s kunnen heel veel vertellen over jou als persoon. Mensen hebben diverse uitstralingen net als onze aura. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo zal iemand die heel verliefd is een andere aura hebben dan wanneer iemand heel verdrietig is.

Het zien van aura’s

Zo zijn er zijn mensen voor wie de aura zichtbaar is. Deze mensen zijn in staat om de aura te lezen en daaraan conclusies te koppelen. De meeste mensen leren dit tijdens een cursus of tijdens een opleiding, wanneer zij dit niet bij de geboorte hebben meegekregen. Het is ook mogelijk dat iemand echt aura’s kan waarnemen, zonder dat hij of zij daar bewust van is.

Verschillende lagen en kleuren van de aura

De aura kan weer verdeeld worden in verschillende lagen, deze lagen heten chakra’s. Deze lagen hebben ieder hun eigen gebied waarop ze werken. Daarnaast heeft de aura verschillende kleuren van donker tot licht van fel tot pastel. De kleuren variëren continu dit komt omdat de kleuren eigenlijk een vertaling is van het lichaam. De kleur van je aura verteld je iets over je gevoelens, de blokkades en je lichamelijke condities. In sommige gevallen kan het zelfs iets vertellen over onze vorige levens. Ben je boos of heb je pijn dan is dit dus terug te zien in je aura. Dit geldt ook wanneer je ziek bent of wanneer je onrustig bent of juist in je kracht staat. Alles in af te lezen in je aura.

De verschillende energie lagen van de aura

  1. Wortel chakra: is de eerste laag en staat in verband met het lichamelijk functioneren en de lichamelijke gewaarwordingen.
  2. Sacraal chakra: is de tweede laag  en wordt geassocieerd met de emotionele kant van de mens.
  3. Zonnevlecht chakra: is de derde laag  en staat in verband met ons mentale leven.
  4. Hart chakra: is de vierde laag en vormt het voertuig waardoor we liefhebben, niet alleen onze dierbaren, maar ook de mensheid in het algemeen.
  5. Keel chakra: is de vijfde laag en staat in verband met de hogere wil die zich richt naar de Goddelijke Wil en zijn verbonden met de kracht van het woord, de scheppingskracht, luisteren en verantwoordelijkheid nemen voor onze daden.
  6. Voorhoofd chakra: is de zesde laag en heeft te maken met de Universele of Goddelijke Liefde die alle leven omvat. De opdracht van de mens tot zorg en steun, bescherming en voeding van alles wat leeft.
  7. Kruin chakra: is de 7de laag en houdt verband met het Hogere Denken, de Hogere Geest, met het kennen en integreren van onze spirituele en lichamelijke aspecten. In de Kruinchakra stroomt als het ware de nectar van ‘s mensen Goddelijke oorsprong.


FEMS

Als geheugensteuntje kun je het woord FEMS gebruiken. Daarmee weet je meteen dat de eerste 4 lagen voor ons, de belangrijkste lagen zijn.

F = Fysiek

E = Emotioneel

M = Mentaal

S = Spiritueel

De aura versterken

Wie graag zijn aura wilt versterken doet er goed aan om met regelmaat te mediteren, zorgen voor positieve gedachten en te werken aan een positieve levenshouding. Een positieve levenshouding is daarom heel erg belangrijk voor je gezondheid. Het voorkomt niet alleen ziekte maar het draagt ook bij aan een beter zelfherstellend vermogen.

Tot slot

Nu het duidelijk is dat onze aura energie is. Is het fijn om te weten dat deze energie gevoed wordt vanuit de kosmos. We kunnen dus concluderen dat het onze levensenergie voorstelt. Deze energie wordt aangevoerd door de chakra’s.

Wanneer bijvoorbeeld iemand boos en geïrriteerd is, straalt iemand dit uit. Iemand anders kan deze energie opmerken met zijn aura. Op deze manier kan iemand anders de stemming van een ander aanvoelen. Wanneer iemand voor een langere tijd een negatieve levenshouding aanhoudt kunnen er blokkades gaan vormen in de aura. Het is ook mogelijk dat er gaten in de aura komen. Op den duur zal dit zich gaan uiten door ziekte en ongemak van het fysieke lichaam.