Therapeutisch mediumschap & Trance healing

Een medium is een persoon die door talent en training kan communiceren met de mensen vanuit de spirituele wereld. Mediumschap is dus niks anders dan communiceren met identiteiten. Het vermogen om overleden dierbare te te voelen en te begrijpen. Communiceren van ziel tot ziel. Wanneer iemand als medium werkt krijgt hij/zij vaak boodschappen door van gidsen of overledenen.  Vroeger werd nog al gezegd dat het een ‘gave’ is, echter is dit niet waar. Iedereen kan het leren! Mediums staan dus in het midden van twee werelden, zowel het aardse al het spirituele. Hoe beter iemand is opgeleid als medium, hoe meer inhoudelijk en diepgaander de consulten het zijn. Gidsen en dierbaren willen maar wat graag inzichten geven in jouw persoonlijke levensproces. Vooral in deze hectische periode tijdens corona staan zij graag bij jou. De energie gaat steeds sneller en sneller. De boodschappen van je Ziel, je Gidsen en jouw dierbaren zijn steeds dieper.

Geen telefoonverkeer

Mediumschap is niet zomaar even de telefoon pakken en bellen naar het universum. Het is een kunst om aan te voelen wat een identiteit bedoelt. Je kunt op diverse manieren berichten en signalen ontvangen. Alle mediums zijn anders. De ene medium kan goed helder horen, de ander helder voelen, helder zien, helder ruiken of zelfs helder weten. Of een combinatie hiervan. Het mag duidelijk zijn, een medium ben je niet zomaar. Belangrijk is dat je weet hoe je jezelf kan afstemmen op deze wereld. Zie het als een radio, een radio moet goed afgestemd staan op een zender, ander krijg je geen radio 538 ten gehore bijvoorbeeld. Je moet dus op de juiste frequentie afgestemd zijn om te kunnen communiceren.

Helende energie tijdens mediumschap

Daarnaast is er altijd ook helende energie aanwezig bij een medium. De healing gebeurt altijd via de healing gids. Therapeutisch mediumschap & Trance healing is een mooie combinatie hiervan. Helende energie wordt doorgegeven aan de therapeut waarop zij het via de handen weer op haar beurt kan doorgeven aan de cliënt. Op deze manier is de cirkel rond en kan de cliënt de helende energie ontvangen tijdens een consult.

Combinatie van technieken

Tijdens een consult kan de therapeut kiezen voor alleen mediumschap of trance healing maar ook een combinatie ervan. Bij paramedische & psychosociaal mediumschap gaat het om te leren te begrijpen wat ziekte jou te vertellen heeft. Hierdoor kom je en een verdieping van je eigen leven, het probleem kan in dit leven zijn ontstaan maar ook in een vorig leven.